Wniosek o wydanie wydruku z mapy ewidencyjnej Miasta Koszalina

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Miasta Koszalina

Wniosek o sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i budynków Miasta Koszalina

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego działki Gminy i Miasta Sianów