BVN oferuje Państwu kompleksową usługę. Dla łatwiejszego zorientowania się w jej zakresie przedstawiamy nasze standardy działań:

  • wyszukamy odpowiednią ofertę;
  • skompletujemy dokumenty;
  • sprawdzimy dokumenty pod względem prawnym;
  • umówimy spotkanie kontrahentów;
  • pomożemy w finansowaniu zakupu;
  • uczestniczymy w podpisaniu aktu notarialnego;
  • jesteśmy obecni przy przekazywaniu lokalu;
  • sporządzamy protokół odbioru lokalu wraz z przekazaniem liczników mediów;