Ubezpieczenie domu i majątku oraz ubezpieczenie na życie !

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

ProDomus jest prostym i przejrzystym ubezpieczeniem, przeznaczonym dla kredytobiorców kredytów hipotecznych. Zapewni Ci kapitał gwarantowany, dostosowany do pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Przydatny Twoim bliskim w sytuacji, gdy trzeba spłacić zobowiązania wobec banku, zabezpieczyć ich przed koniecznością spłaty rat kredytowych w przypadku śmierci lub inwalidztwa kredytobiorcy.
cena - tańszy niż standardowe produkty
ubezpieczeniowe.
zniżki - przy zawarciu umowy, osobom
w młodym wieku oraz niepalącym przysługuje
zniżka.
elastyczność - możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia niezależnie od faktu czy już się posiada czy jest się w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego.
wybór - produkt dostępny w opcji A (dla jednej osoby) oraz w opcji B (dla dwóch osób).
 
OptiMAX jest terminowym ubez­pieczeniem na życie, które zabezpiecza przed wypadkami (śmierć, inwalidztwo) oraz gwarantuje świadczenie w przypadku hospitalizacji oraz uszkodzeń ciała. Dzięki produktowi OptiMAX korzystasz z bardzo szerokiej ochrony ubezpieczeniowej.
Bardzo atrakcyjna, stała składka: już od 30 zł/mc.
Szeroki wachlarz ochrony ubezpie­czeniowej.
Nic nie tracisz: w przypadku dożycia do końca
umowy, otrzymasz sumę ubezpieczenia.
Bez kwestionariu­sza medycznego!